Plek blog

Plek ontvangt ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging

Wij zijn supertrots! Informatiebeveiliging, privacy en bescherming van gevoelige bedrijfsdata speelde altijd al een belangrijke rol in onze organisatie, maar met het behalen van de ISO 27001 certificering is dit nu ook officieel erkend! Wat dit precies voor jullie inhoudt, dat lees je hieronder.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende standaard voor informatiebeveiliging. Hierin wordt beschreven hoe een organisatie haar informatiebeveiliging procesmatig kan inrichten. Met informatiebeveiliging wordt bedoeld het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Hierbij gaat het om mogelijke gevaren van buitenaf (bijvoorbeeld hackers) maar ook om risico's binnen de interne organisatie. Verder heeft ISO 27001 niet alleen betrekking op het voorkomen dat je informatie kwijtraakt of dat informatie bij de verkeerde personen of instanties terechtkomt: het gaat ook om de garantie dat je informatie juist en volledig is.

Informatiebeveiliging bij Plek

Waar het dus op neerkomt: met het ISO 27001 certificaat tonen we bij Plek aan dat onze informatiebeveiliging op orde is. Elke organisatie die Plek gebruikt is zelf de eigenaar van de eigen data. We stellen voor al onze klanten een duidelijke verwerkersovereenkomst op, hebben strenge beveiligingsregels geïmplementeerd binnen onze organisatie en beveiligen onze data en ons platform optimaal. We laten regelmatig penetratietests en audits uitvoeren om te toetsen of ons beleid, onze hosting, onze werkwijze en ons platform blijven voldoen aan de hoge eisen die we onszelf stellen.

En dat zijn niet alleen eisen die voortkomen uit de AVG - wij vinden het belangrijk om toekomstvast te zijn, en doen dus graag meer dan vereist. Zo hebben we vorig jaar een functionaliteit aan Plek toegevoegd waarmee een admin een gebruiker op al zijn/haar apparaten kan uitloggen van Plek: handig als een apparaat is gestolen of kwijtgeraakt. Zelfs als het toestel dan niet volledig gewist kan worden, kunnen we de data die Plek verwerkt beschermen. Ook kun je in de Plek app extra veilig inloggen met je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Simpel en veilig!

Wil je meer weten over onze ISO 27001 certificering of over hoe Plek informatie beveiligt? Neem dan contact met ons op. E-mail of bel ons op +31 (0) 20 – 369 7577.

P.S. Heb je onze gratis product tours al gezien?

Neem een product tour