Plek blog

Hoe activeer ik managers en teams om met de resultaten van een MTO aan de slag te gaan?

In een snel veranderende wereld is het essentieel voor organisaties om te begrijpen wat hun medewerkers drijft en wat hun behoeften zijn. Het uitvoeren van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijke stap, maar de resultaten moeten ook worden vertaald naar concrete acties. In dit artikel gaan we in op hoe managers en teams geactiveerd kunnen worden om met de resultaten van een MTO aan de slag te gaan door gebruik te maken van data en inzichten uit Smart Conversations.

 

Smart Conversations

Smart Conversations is een geavanceerde technologie die het mogelijk maakt om op grote schaal gepersonaliseerde gesprekken te voeren over diverse thema's zoals betrokkenheid, strategie, veranderingsmanagement, nieuwe standaarden en meer. Door middel van geavanceerde algoritmen worden gespreksdata geclusterd tot medewerkerpersona's, waardoor u gerichter beleid en communicatie kunt ontwikkelen.

De kracht van medewerkerpersona's in het MTO

Smart Conversations verzamelt en analyseert gespreksdata om medewerkerpersona's te creëren. Dit zijn profielen van groepen medewerkers met vergelijkbare verwachtingen en behoeften. Door inzicht te hebben in de verdeling van persona's binnen de organisatie en teams, kan er gerichter advies worden gegeven over welke thema's het beste kunnen worden aangepakt op basis van de MTO-resultaten. Zie hieronder een voorbeeld van twee persona's. In totaal waren er in deze conversatie 4 gevonden:

Screenshot 2023-05-02 at 10.17.53 

Data-gedreven besluitvorming voor teams en managers

In plaats van te vertrouwen op modellen, is de aanpak van Smart Conversations gebaseerd op data en feiten uit de organisatie. Dit zorgt voor een relevante en impactvolle focus op verbeteringen. HR en leidinggevenden kunnen werken aan organisatiebrede thema's, terwijl teammanagers specifieke teamgerichte onderwerpen aanpakken met de hulp van HR op basis van de MTO-resultaten.

 

Gelaagde agenda: organisatiebrede en team-specifieke MTO-thema's

Smart Conversations leidt tot een gelaagde agenda die zowel organisatiebrede als team-specifieke thema's aanpakt op basis van de MTO-resultaten. Dit zorgt voor een holistische benadering waarbij alle lagen van de organisatie betrokken zijn bij het verbeterproces. Het werken aan relevante thema's, gebaseerd op data, zorgt voor een hogere motivatie onder medewerkers.

Hieronder staat een voorbeeld van agenda's per team. Voor management, HR en Interne Communicatie is zo in één overzicht duidelijk welke prioriteiten bij welk team spelen. 

Screenshot 2023-05-02 at 10.23.34

 

Motivatie door impact en relevantie van MTO-resultaten

Door te werken aan de zaken die de meeste impact hebben op verbeteringen, ontstaat er een gevoel van relevantie bij medewerkers. Dit is een belangrijke drijfveer voor motivatie en betrokkenheid. Medewerkers zien dat hun feedback en behoeften serieus worden genomen en dat de organisatie investeert in verbeteringen die er echt toe doen op basis van de MTO-resultaten.

 

Conclusie: activeer managers en teams met MTO-resultaten

Het activeren van managers en teams om met de resultaten van een MTO aan de slag te gaan, is essentieel voor het succes van een organisatie. Door gebruik te maken van data en inzichten uit Smart Conversations, kunnen HR en leidinggevenden gericht werken aan verbeteringen die de meeste impact hebben op medewerkers. Deze aanpak zorgt voor een hogere motivatie en betrokkenheid binnen de organisatie en draagt bij aan het algehele succes. Met een gelaagde agenda, data-gedreven besluitvorming en een focus op zowel organisatiebrede als team-specifieke thema's, kan de organisatie effectief inspelen op de verwachtingen en behoeften van medewerkers die naar voren komen uit de MTO-resultaten.

Neem contact op met ons, en één van onze adviseurs vertelt je graag meer. 

P.S. Heb je onze gratis product tours al gezien?

Neem een product tour