Plek blog

Gastblog van Guus Vreeswijk: een Plek voor de mondzorg

Ik ben Guus Vreeswijk en ik ben al een aantal jaren actief als ondernemer in de mondzorg. Ook mijn vader en broer zijn werkzaam in deze sector. Ik ben dus goed op de hoogte van de problemen en kansen die in deze sector aanwezig zijn. Zo is de sector niet bepaald vooruitstrevend op het gebied van technologie. Logisch, de meeste kleine praktijken hebben wel iets anders aan hun hoofd. Maar de sector lijkt nu toch in beweging te komen, mede door schaalvergroting en het samengaan van praktijken. Tijd voor een inhaalslag!
 
Interne communicatie vormt voor bedrijven in de dentale wereld een uitdaging, zeker voor praktijken met meerdere locaties. Kennis en informatie sneeuwt al snel onder in een wirwar aan e-mail. En omdat veel mondzorgprofessionals nu eenmaal niet achter een computer werken, gebruiken veel praktijken WhatsAppgroepjes voor snelle afstemming. Maar veilig voelt dit niet, helemaal nu we weten dat WhatsApp niet voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Veel collega’s vinden het bovendien niet prettig dat op WhatsApp privé en werk wel erg door elkaar heen lopen.
 

In de afwezigheid van een goed communicatieplatform zag ik een kans. Ik ging op zoek naar een partner om een passende oplossing te bouwen. Ik kwam terecht bij Plek en wat bleek: hun bestaande platform sloot met een paar kleine aanpassingen perfect aan bij onze behoefte! Zo is Dental Plek ontstaan: een variant van Plek, speciaal voor de dentale wereld.

“Dental Plek kwam precies op het goede moment: een sociaal intranet en extranet, documentatiesysteem en takensysteem in één. Ideaal! E-mail en WhatsApp zijn binnen onze praktijk geen communicatiemiddel meer." Krystle Bijman, Fresh Tandartsen.

Dental Plek verbetert interne kennisdeling en communicatie. Het biedt, naast de basisfuncties zoals groepen en profielen, een documentenmodule die onder andere protocollen en dossiers goed vindbaar maakt. Documenten kunnen zo veilig gedeeld en ingezien worden, ook op mobiel. Op mijn verzoek werd aan Dental Plek bovendien een takenmodule toegevoegd, waarmee eenvoudig taken toegekend kunnen worden aan collega’s of groepen collega’s.

We richten ons met Dental Plek op de hele dentale sector, van praktijken in alle maten tot leveranciers en groothandels. En omdat je op Dental Plek ook veilig en eenvoudig samenwerkt met externe partijen, bieden we de hele keten direct een manier om elkaar te vinden.

Dental Plek wordt heel enthousiast ontvangen. De eerste klanten zijn sinds afgelopen maand live en veel praktijken zijn Dental Plek momenteel aan het testen. Wordt vervolgd!

P.S. Heb je onze gratis product tours al gezien?

Neem een product tour