Plek blog

Een succesvol intranet vraagt om een helder doel

Organisaties die weinig in een intranet investeerden of er geen hadden, komen erachter dat het nu echt tijd wordt om de interne communicatie op niveau te brengen. Je kunt als organisatie niet meer zonder als je zowel je communicatie als de betrokkenheid wil vergroten. In deze blog lees je waarom intranet voor een organisatie belangrijk is en waarom je een geavanceerd sociaal intranet nodig hebt als je de connectiviteit, betrokkenheid en efficiëntie van je medewerkers wilt verhogen.

Een centrale plek voor belangrijke informatie

Als veel van je medewerkers thuiswerken, communiceren ze veel minder met elkaar blijkt uit onderzoek van het Nederlandse bureau Motivaction. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over het dagelijkse praatje bij de koffieautomaat. Zeker wanneer het een groot bedrijf betreft, is het belangrijk om een centrale plek te hebben waar je onmisbare informatie voor alle medewerkers kunt delen.

Intranet als aanjager van verbondenheid

Wanneer je het intranet alleen ziet als een plek waar soms intern nieuws op verschijnt, zal het waarschijnlijk geen URL zijn die je als startpagina instelt wanneer je aan je werkdag begint. En dat is precies wat je wilt dat er met het intranet gebeurt: het moet een plek worden waar medewerkers elke dag naartoe gaan om in deze tijd tóch een gevoel van betrokkenheid te krijgen. Bijkomend voordeel is dat medewerkers vaker tevreden zijn als ze zich betrokken voelen!

Door verhalen te lezen van andere collega’s; of het nu succesverhalen zijn die een creatieve oplossing tonen, of een persoonlijk verhaal die juist de menselijke kant van collega-zijn naar boven haalt. Nieuws vanuit de directie kan hier natuurlijk ook goed bij om de medewerkers op de hoogte te houden van hoe het nu écht gaat met het bedrijf. Dit als vervanging voor de interne nieuwsbrief waar vaak veel werk in zit, maar die toch niet door iedereen gelezen wordt.

Voorkom misverstanden en negatieve conclusies

Zeker wanneer er uitdagingen in het bedrijf zijn – bijvoorbeeld als je ook non-desk medewerkers wilt bereiken – moet er duidelijk over gecommuniceerd worden. Wanneer iedereen thuiswerkt, is het voor individuele medewerkers lastig om de algemene stemming in het bedrijf te peilen, en of het wel goed gaat. Er blijven geen ‘wandelgangen’ meer over, en de focus ligt veelal op het werk zelf. Maar toch voelen medewerkers het vaak wel wanneer er iets aan de hand is, ook wanneer daar niet over gecommuniceerd wordt. En dan is er de kans dat het een eigen leven gaat leiden, waardoor er een negatieve stemming ontstaat (‘’Er wordt ons niks verteld’’, ‘’Aan ons wordt niets gevraagd”) en er verkeerde conclusies worden getrokken. Communiceren via intranet is een hele geschikte manier om deze situatie te voorkomen.

Zelf de voordelen van intranet ontdekken? Bekijk gratis de tour en ontdek het geheim van sociaal intranet.

Neem een product tour

technology1-1

Breng (nieuw) leven in je intranet

Of je nu een totaal nieuw intranet wilt opzetten of het huidige intranet wilt verbeteren, het is belangrijk om hier tijd en aandacht aan te besteden. Door best practices toe te passen en samen te werken met experts, kun je de juiste configuratie voor jouw bedrijf vinden en snel van start gaan.

In deze tijden van thuiswerken is het belangrijker dan ooit om te investeren in een goed functionerend intranet. Oftewel een next-level intranet. Het zorgt voor een centrale plek waar informatie wordt gedeeld, bevordert betrokkenheid en verbondenheid tussen medewerkers en helpt misverstanden te voorkomen. Door samen te werken met experts en best practices toe te passen, kun je jouw intranet (opnieuw) laten bloeien en zo de interne communicatie binnen jouw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Het belang van een duidelijk doel voor intranet

Veel organisaties beschikken over een intranet of digitale werkplek, maar vinden het moeilijk om deze succesvol in te zetten. Een onsuccesvol intranet kan vaak worden gekoppeld aan het feit dat de organisatie geen idee heeft waarom er een intranet is of zou moeten zijn. Herkenbaar, of is het in jullie organisatie totaal anders?

Een internationaal probleem

Onderzoek toont een vergelijkbaar beeld en benadrukt het belang van het gezamenlijk bepalen van een doel en het uitvoeren van een strategie voor je intranet:

  • Zweeds onderzoek naar intranetten laat zien dat slechts 36 procent van de organisaties een intranetdoel heeft. De rest heeft een doel, maar niet breed gedeeld of helemaal geen doel.
  • In Finland vindt slechts 23 procent van de ondervraagden dat het intranet doelgericht is en doelgericht ontwikkeld wordt.
  • Ook buiten Scandinavië stuiten intranetten op problemen door gebrekkige doelstellingen. Onderzoek van Gartner toont aan dat 80 procent (!) van de 'social collaboration'-initiatieven mislukt omdat er geen doel gedefinieerd is. Ondanks de groeiende markt voor sociaal intranet
  • Een onderzoek van MIT Sloan en Deloitte naar de inzet van interne sociale netwerken laat zien dat het ontbreken van een overkoepelende strategie wordt genoemd als de reden waarom 'social collaboration'-projecten niet vooruitkomen.

Zonder doel is er dus geen succesvol intranet.

Doel versus strategie

Het is wellicht nuttig om duidelijk te maken wat wordt bedoeld met 'doel' en hoe dit verschilt van een strategie. Want waar sommige organisaties zeggen dat ze een 'strategie' hebben, bedoelen ze eigenlijk een 'doel' en vice versa.
Met een 'doel' wordt een gezamenlijk gedragen doelstelling voor het intranet op de lange termijn bedoeld. Met een 'strategie' worden concrete stappen bedoeld die op korte en lange termijn kunnen worden gezet om het intranetdoel te verwezenlijken. Met andere woorden: het doel beantwoordt de 'waarom'-vraag, de strategie de 'wat'-vraag. En tactiek en operatie gaan over 'hoe'.

Wat is een sociaal intranet?

Een sociaal intranet is een interactief platform voor interne communicatie en samenwerking binnen organisaties. Hier kunnen medewerkers informatie delen, op de hoogte blijven van bedrijfsnieuws, en elkaar betrekken bij hun dagelijkse werkzaamheden. Een sociaal intranet is geschikt voor zowel grote als kleine organisaties en helpt medewerkers verbonden te blijven, ongeacht hun locatie.

Sociaal intranet voor jouw organisatie

Een sociaal intranet is voordelig. Traditionele intranetten worden per organisatie ontwikkeld, wat tijd en geld kost. Bij een sociaal intranet gebruik je de dienst via een abonnement of licentie. Plek Sociaal Intranet is daar een goed voorbeeld van.

Een geavanceerd sociaal intranet

Wil je de connectiviteit, betrokkenheid en efficiëntie verhogen? En tegelijkertijd de ervaring en communicatie van jullie medewerkers gericht verbeteren? Dan heb je meer nodig dan een gewoon platform: je hebt een geavanceerd sociaal intranet nodig. Een sociaal intranet dat zich niet alleen focust op interne communicatie, maar op de volledige werknemerservaring. Een sociaal intranet waarmee je nieuwe medewerkers snel effectief kunt inzetten, de betrokkenheid van het personeel kunt meten en vergroten, en een cultuur van compliance en veiligheid kunt bevorderen. Een alles-in-één sociaal intranet dat bovendien de kloof kan overbruggen tussen kantoormedewerkers en medewerkers die niet op kantoor werken.

02. Oplossingen - Community - Bereik iedereen, overal en altijd

Zelf de voordelen van intranet ontdekken? Bekijk gratis de tour en ontdek het geheim van sociaal intranet.

Neem een product tour