Plek blog

Hoe technologie helpt om jullie ‘Organisational Health’

 ‘Organisational Health’ is helaas zo een term die je moeilijk kunt vertalen. Het gaat in ieder geval niet direct om fysieke gezondheid. Het gaat om het vermogen van een organisatie om als collectief succesvol resultaten te bereiken, van koers te veranderen en te vernieuwen op basis van marktveranderingen, wensen van klanten en behoeften van medewerkers. Een krachtig idee, maar we kennen helaas geen goede vertaling, dus houden we daarom maar vast aan deze Engelse woorden.
 

Organisational Health is actueler dan ooit. Zeker in deze tijden waarin het werken op afstand of hybride werken meer regel dan uitzondering is geworden. In deze nieuwe wereld van werken is het steeds moeilijker om de verbinding in de organisatie te behouden, laat staan om nieuwe medewerkers succesvol te onboarden. Een organisatie is een collectief en veel meer dan de optelsom van (de performance van) individuele medewerkers. Juist dit collectieve zorgt voor meerwaarde en onderscheidend vermogen.

Dankzij technologie hebben organisaties, en dan met name Leiderschap, HR en Interne Communicatie, veel meer slagkracht om grip te houden op Organisational Health. Daar gaat deze blog over. We lichten eerst toe waarom Organisational Health zo belangrijk is. En vervolgens laten we zien hoe technologie belangrijke onderliggende principes van Organisational Health ondersteunt.

Waarom ‘Organisational Health’ en wat zijn de belangrijkste bouwstenen?

‘Organisational Health’ is niet zomaar een modewoord, integendeel; het is fundamenteel voor het succes van een onderneming. Het begrip werd door McKinsey & Company zelfs zo belangrijk gevonden dat het adviesbureau 10 jaar lang onderzoek deed bij meer dan 1.500 bedrijven in 100 landen. Er werd onder andere geconcludeerd dat er een direct verband bestaat tussen organisatorische gezondheid en bedrijfsprestaties.

Er is helaas geen magische formule die een goede organisational health kan garanderen, maar de voornaamste bouwstenen zijn wel bekend: richting, innovatie & leren, aansturing, motivatie & werkomgeving. We willen benadrukken dat het bouwstenen zijn die op zichzelf goed moeten worden georganiseerd, maar net zo belangrijk is het verband tussen deze bouwstenen en hoe ze elkaar versterken en beïnvloeden, zowel positief als negatief. Verbeter je in samenhang dan kun je een goed niveau van organisational health realiseren en handhaven. En daarmee de resultaten van de organisatie als collectief verhogen.

Bouwstenen zijn belangrijk, maar wat is het cement om ze wezenlijk te verbinden? Dat zijn het betrekken van medewerkers, motivatie van medewerkers en ‘Empowerment' (weer zo een lastig te vertalen woord). En juist daar kan technologie zo krachtig in ondersteunen. We hebben ze vertaald in 4 uitgangspunten.

Uitgangspunt 1: Zet de medewerker centraal

Er wordt vaak gezegd dat medewerkers het meest waardevolle bezit van een bedrijf zijn, maar zo voelt het niet altijd. De medewerker centraal zetten in je organisatie betekent veel meer dan alleen de nieuwste HR-oplossing inzetten; het gaat erom dat je een systeem creëert waarin de betrokkenheid vanaf verschillende kanten integraal wordt benaderd en wordt verbetert. Natuurlijk moet elk digitaal platform dat je daarvoor gebruikt een HR-dimensie hebben, maar het moet ook een bredere focus hebben.

Organisaties moeten opnieuw bedenken hoe ze zich met hun medewerkers verbinden. Een kortzichtige focus op HR is niet voldoende. De multigenerationele werkplek van vandaag vereist dat er rekening wordt gehouden met de totale ervaring van een werknemer. Enkel extra’s of salarisverhogingen zullen niet tot een hogere betrokkenheid leiden. In plaats daarvan moeten organisaties op zoek gaan naar de diepere inzichten in de motivaties en ambities van hun werknemers, en daar ervaringen omheen ontwerpen. Moderne digitale oplossingen sluiten aan bij wat elke individuele medewerker echt belangrijk vindt. Ze kunnen ervoor zorgen dat slogans over ‘engagement’ niet als buzzwords worden afgedaan, maar daadwerkelijk een tastbare impact hebben en schaalbaar de ervaring van individuele medewerkers beïnvloeden.

Uitgangspunt 2: Data-geïnformeerde beslissingen

De alomtegenwoordigheid van digitale oplossingen betekent dat bedrijven nu toegang hebben tot meer data dan ooit. De uitdaging is hoe die data het best gebruikt kan worden om organisational health te verbeteren en zo collectief tot betere resultaten te komen. Toegang tot betrouwbare en relevante inzichten die iets zeggen over de behoeften, verwachtingen en inzichten van medewerkers, stimuleert het nemen van op data gebaseerde beslissingen door het leiderschap. En het zorgt ervoor dat HR- en communicatie medewerkers de sterke punten, uitdagingen en behoeften van medewerkers beter begrijpen en de betrokkenheid sterk kunnen verbeteren.

Maar data op zichzelf leidt niet vanzelfsprekend tot betere besluitvorming of een betere organisational health van de organisatie. Bedrijven moeten er voor zorgen dat ze goede data hebben die werkelijk iets zegt over wat er in de organisatie speelt.

We geven een voorbeeld van hoe je met data en moderne technologie betere data en inzichten krijgt. Met traditionele, model-gedreven vragenlijsten stel je iedereen herhaaldelijk dezelfde vraag. Ga even in de schoenen van een medewerker staan, hoe serieus neem je iemand dan eigenlijk? Maar met Plek Smart Conversations, gebaseerd op conversatie-technologie en AI, je daarentegen de mogelijkheid om op schaal slimme 1-op-1 gesprekken aan te gaan. En in digitale vervolgsessies gaat het gesprek verder waar het vorige gesprek ophield, en verdiept het gesprek zich intelligent met vragen die door AI speciaal op het individu afgestemd zijn. Zo krijg je ook veel betere, actuele data en dat helpt om betere beslissingen te nemen. Daarbij helpen geclusterde inzichten. Dat lichten we in het volgende punt toe.

Uitgangspunt 3: Denk in samenhang, creëer medewerker persona's op basis van feiten

In heel Europa heeft maar liefst 46% van de medewerkers het gevoel dat hun werkgevers hen niet begrijpen of hun potentie niet op waarde inschatten. Hoewel organisaties graag elk van hun medewerkers een stem zouden geven, hebben velen het gevoel dat dit niet haalbaar is. De schaal en de geografische spreiding van hun personeelsbestand (vooral in het tijdperk van hybride werken) maakt het verzamelen van bruikbare data over werknemers een uitdaging.

Door medewerkers op basis van feitelijke gegevens in verschillende persona's te groeperen, kunnen organisaties de perspectieven van werknemers sneller begrijpen en als gevolg daarvan betere beslissingen nemen. Zo een groep of cluster noemen we een medewerker-persona. Elke persona in de organisatie is een representatief beeld van een groep van mensen met vergelijkbare behoeften, inzichten en verwachtingen.

Met moderne technologie heb je dergelijke persona’s in een zeer kort tijdsbestek ontwikkeld. Op basis van data. En heb je de mogelijkheid om ze up-to-date te houden en hun ontwikkeling te volgen. Mensen veranderen immers, toch?

Persona’s brengen de mens achter de data tot leven. Dat biedt Leiderschap, HR en Interne Communicatie een ijkpunt waarvoor men relevante communicatie en beleid kan ontwikkelen. En misschien nog belangrijker, het biedt een gezamenlijk referentiepunt. Met persona's krijg je context en inzicht die je helpen om jullie medewerkers beter te begrijpen. En luisteren en begrip zijn voor mensen belangrijke drijfveren van betrokkenheid.

Uitgangspunt 4: Maak je strategie uitvoerbaar (empower)

Organisational Health is een continu proces van afstemming en beweging. Moderne technologie kan deze dynamiek ondersteunen door snel, actuele richting en adviezen te geven. Maatwerk en precisie zijn daarin cruciaal.

Met moderne data technologie is het mogelijk om met een druk op de knop tot op teamniveau de belangrijkste prioriteiten te genereren. Allemaal fact based. Alleen data en inzichten zijn uiteraard niet voldoende om organisaties in beweging te krijgen. Maar omdat de feitelijke informatie en inzichten snel aanwezig zijn, kunnen bijvoorbeeld HR & IC gerichte ondersteuning bieden op de thema’s die het meest belangrijk zijn. Dat verhoogt de slagkracht.

Snelheid, precisie, bewegen, leren, impact, met moderne technologie volg je ontwikkelingen en acteer je op basis van wat er echt leeft en speelt in de organisatie. Dat zorgt voor verbinding en empowerment.

Hoe Plek kan helpen

Er zijn misschien geen korte routes naar betere organisational health, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Technologie is daarin een cruciale ondersteuning. Plek helpt bedrijven om samenwerking, alignment, interne communicatie, betrokkenheid van werknemers, kennisdeling en empowerment te verbeteren.

De verschillende oplossingen die Plek biedt, van ‘People Analytics’ tot slimme gesprekken en sociale intranetten, bevatten modules voor onboarding, samenwerking, kennisdeling, productiviteit en innovatie. Haal het beste uit je collectieve talenten, of je nu tientallen of duizenden medewerkers hebt. Ontdek vandaag nog hoe Plek voor betere resultaten voor je organisatie kan zorgen.

Wil je weten hoe Plek organisatorische gezondheid een impuls kan geven in jouw organisatie? Plan een strategiegesprek met Robert-Jan Simons.

P.S. Heb je onze gratis product tours al gezien?

Neem een product tour