Plek blog

Hoe breng je ’need-to-know’ en ‘nice-to-know’ in balans voor je interne communicatie

Informele of ongestructureerde werknemerscommunicatie is alle communicatie tussen werknemers op basis van de informele sociale relaties binnen de organisatie. Ongestructureerde communicatie (nice-to-know) kan informatief zijn, een gevoel van saamhorigheid creëren, teams verenigen en het moreel van de werknemers verhogen. Er is ook een mindere kant, omdat onbevestigde informatie zich kan ongewild kan verspreiden als deze niet wordt gecheckt.

Aan de andere kant is formele of gestructureerde werknemerscommunicatie (need-to-know) het delen van officiële werkplekinformatie die wordt gedicteerd door de hiërarchische structuren van de organisatie. Het moet zich houden aan een reeks communicatieregels, in tegenstelling tot informele communicatie.

Zowel formele als informele communicatie is van vitaal belang bij het creëren van je werknemerservaring en het verbeteren van de werknemersbetrokkenheid.

Het gebruik van een digitaal platform dat de beste formele en informele communicatie levert, is in een organisatie essentieel voor effectieve communicatie met werknemers.

Overwegingen voor het interne communicatieplatform

Een intern communicatieplatform, zoals een sociaal intranet of een medewerkersapp, is cruciaal om iedereen op de hoogte te houden.

Het is een essentieel kanaal voor management, IC, HR, compliance en andere afdelingen om de bedrijfscultuur en -visie, geldende protocollen, HR-handboeken, compliance-eisen, enz. te delen.

Het leveren van formele en informele communicatie op hetzelfde platform versterkt elkaar. Deze integratie vereist een slim platform waarmee gebruikers kunnen kiezen wat ze willen zien. Zo wordt communicatie persoonlijk en relevant.

Je hebt een platform nodig waarmee je er als bedrijf voor kan zorgen dat bepaalde communicatie wordt gezien door geselecteerde of alle gebruikers door de informatie te markeren of via e-mail of pushmeldingen.

Zoals bij de lancering van elk nieuw platform, zijn de acceptatiepercentages van gebruikers altijd een punt van zorg. Gaan mensen het interne communicatieplatform gebruiken? Kan het nieuwe platform de huidige nieuwsbrief of andere kanalen vervangen of moet je het blijven gebruiken?

Veel bedrijven maken zich ook zorgen over het opnemen van niet-werkgerelateerde items op het platform en de impact van het starten van een intern sociaal platform op de productiviteit van werknemers.

Bij Plek hebben we de oplossing gevonden voor deze zorgen op basis van onze uitgebreide ervaring met het helpen van klanten bij het implementeren van ons interne communicatieplatform.

We weten dat door ervoor te zorgen dat mensen het platform intensief gebruiken, ook voor items die niet direct met werk te maken hebben, de adoptie zal toenemen en je belangrijke berichten gemakkelijk hun publiek zullen vinden.

Wanneer gebruikers het platform betreden om een informele chat te lezen, zien ze ook die belangrijke nieuwsupdate.

_____________________________________________________________________________________

Van "need to know"
Al voor en tijdens de eerste werkdag komt er veel informatie bij je nieuwe collega terecht. Met een checklist geef je eenvoudig aan wat je nieuwe collega's kunnen verwachten. Dit kan informatie zijn over de lunch, de kantine en de huisregels of een herinnering om het persoonlijke profiel op het sociale intranet in te vullen en zichzelf voor te stellen.

Tot "nice to know"
Wat zijn voor jou de belangrijkste nieuwskanalen? Waar vind je het laatste nieuws? Op welke kanalen is je organisatie het meest actief? Wie werken er op de verschillende locaties? Wie is er onlangs begonnen en waar vind je het laatste nieuws? Je nieuwe collega vindt deze informatie zonder problemen op jullie intranet.

_____________________________________________________________________________________

Plek voor meer verbinding, betrokkenheid en productiviteit

Plek brengt gestructureerde top-down en ongestructureerde bottom-up communicatie samen in één digitale omgeving. Het helpt je om verbindingen te leggen en doelstellingen te realiseren door middel van dialoog en tegelijkertijd een uitstekende werknemerservaring te bieden en de betrokkenheid van werknemers te verbeteren.

Met dit digitale platform stimuleer je de uitwisseling van ideeën en kennisdeling en creëer je betekenis, of het nu gaat om je strategie, organisatiebrede thema's of de ontwikkelingen binnen een team of groep.

Er zijn verschillende mogelijkheden die het gebruik van Plek je biedt in geval van formele en informele communicatie met werknemers.

Ontwerp de beste werknemerservaring

Werknemers willen een relevante, eenvoudige en handige communicatie-ervaring. Je kunt communicatie, kennisdeling, samenwerking, dialoog, onboarding, werknemersbetrokkenheid en productiviteit verbeteren met je snelheid en berichtgeving. Met de modulaire oplossingen van Plek regisseer je de optimale employee experience.

Werknemers kunnen beslissen hoe en welke informatie ze willen zien, terwijl je ze kunt onboarden en ze door nieuwe normen en instructies kunt leiden. Elk persoon kan ook op zijn eigen snelheid informatie opnemen.

Verbeter de betrokkenheid van medewerkers door middel van slimme gesprekken

Als onderdeel van je communicatiestrategie voor werknemersbetrokkenheid, stelt het platform je in staat om op grote schaal persoonlijke één-op-één-gesprekken op maat aan te gaan.

Op deze manier kun je veilige en anonieme communicatie stimuleren over wat jouw werknemers het belangrijkst vinden, zoals hun betrokkenheidsniveaus, ideeën voor werknemersbetrokkenheid, je nieuwe strategie of essentiële veranderingen. Dit is gemakkelijk gemaakt met aanpasbare sjablonen voor de meeste van deze interacties.

Deze gesprekken ontwikkelen zich in de loop van de tijd en bouwen voort op de input van de medewerker. Plek Employee Engagement is een efficiënte HR-portal voor interne communicatie om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten door aan jouw medewerkers te laten zien dat je hen en hun inbreng serieus neemt.

Plek Medewerkersbetrokkenheid biedt veel meer dan een medewerkersonderzoek, het geeft samenhangend inzicht in wat er echt speelt, gekoppeld aan kennis.

Je hebt direct toegang tot trends en patronen uit alle gespreksdata met een overzicht van de dominante persona's in de organisatie. Je kunt direct nieuwe problemen op team- en organisatieniveau identificeren om onmiddellijk actie te ondernemen en mogelijk vragen over medewerkersbetrokkenheid te maken voor jouw volgende enquête. Je kunt de voortgang van problemen ook vergelijken met eerdere benchmarkgegevens van medewerkersbetrokkenheidsenquêtes.

Je ondersteunt jouw managers en medewerkers met relevante inzichten en geeft ze eenvoudig toegang tot een kennisbank die zorgt voor inspiratie, overzicht en controle. Je kunt specifieke managers bijstaan bij vraagstukken die zich voordoen, zoals tips voor het houden van een effectief teamoverleg. Tegelijkertijd helpt het jouw organisatie sneller haar doelstellingen te realiseren.

Geef toegang aan iedereen, overal en altijd

Met het Social Intranet van Plek heeft iedereen toegang tot de organisatie, collega's en relevante informatie via één centraal platform voor zowel desktop als mobiel dat je kunt ‘branden’ als jullie eigen werkgeversapp. Je kunt modules voor onboarding toevoegen voor een allesomvattende oplossing.

Een geweldige werknemerservaring betekent dat je het aantal tools dat mensen gebruiken beperkt en dat je mensen een gebruiksvriendelijke, zinvolle manier biedt om deel te nemen aan en bij te dragen aan het gesprek.

De Plek Medewerkerapp vergroot de verbinding tussen medewerkers. Zo kun je bijvoorbeeld overleggen met collega's voordat je naar de volgende afspraak gaat. Zo voelen medewerkers zich meer verbonden met elkaar en de organisatie. De app maakt het communiceren en delen van informatie heel eenvoudig.

Medewerkers kunnen de app ook configureren om hun eigen omgeving te creëren. Ze kunnen hun eigen kanalen, groepen, achtergrond en kleur instellen. Zo vergroot je de acceptatie van de app en creëer je een gepersonaliseerde beleving.

Snelle toegang en diepgaande inzichten

Je hebt toegang tot rijke inzichten voor je interne communicatie en management over de manier waarop communicatie, kennisdeling en samenwerking in jouw organisatie evolueert. Zodat je gerichte en relevante verbeteringen kunt doorvoeren.

Plek Social Intranet integreert met meer dan 750 verschillende tooltypes, apps en software met een koppeling met zowel Microsoft 365 (Office 365) als Google Drive, HR-systemen en salarisadministratie. Gebruikers hebben snel toegang tot verschillende tools om de productiviteit te verhogen.

Tot slot

Aparte digitale omgevingen behoren tot het verleden en medewerkers hebben behoefte aan het gemak van één centrale ruimte waar alles voorhanden is. Een ruimte die ze zich eigen kunnen maken en kunnen ervaren zoals ze zelf willen.

Plek biedt een digitaal platform voor formele en informele communicatie met medewerkers, gericht op de ervaring van medewerkers en het opbouwen van medewerkersbetrokkenheid en biedt IC, HR en management de tools om het gesprek te voeren over de onderwerpen die volgens jou relevant zijn.

Benieuwd naar wat Plek voor jullie medewerkersbetrokkenheid kan betekenen?

Neem contact met ons op en één van onze adviseurs vertelt je graag meer.

P.S. Heb je onze product tours al gezien?

Neem een product tour