Plek blog

Meertaligheid en automatisch vertalen

 02. Oplossingen - Community - Bereik iedereen, overal en altijd-3

 

Verbinden & betrekken over taalgrenzen heen

Iedereen betrekken en verbinden, dat is voor Interne Communicatie een belangrijke doelstelling. En daarbij zijn er barrières zat waar je rekening mee moet houden: afdelingen, locaties, leeftijd, opleidingsniveau en ga zo maar door.

Bij veel organisaties komt daar nog een belangrijke extra barrière bij: taal. Omdat de organisatie nu eenmaal actief is in meerdere landen of omdat er meerdere nationaliteiten werken binnen hetzelfde land. In beide gevallen geldt: taal kan een flinke hobbel zijn voor mensen.

Sommige organisaties bestaan uit hoogopgeleide mensen die moeiteloos overstappen op Engels. Daar geldt vaak Engels als voertaal waarbij als uitzondering in klein comité soms de moedertaal gebruikt wordt. Dat levert weinig problemen op, alhoewel het toch soms mensen buiten sluit en er kansen gemist worden.

Veel uitdagender is het bij organisaties met een grote diversiteit wat betreft opleidingsniveau. Hier is het gebruik van Engels als voertaal een probleem. Het remt een groot deel van de medewerkers. Lezen lukt vaak nog wel, soms met een beetje hulp van de vertaalfuncties in de browser. Zelf actief deelnemen in een andere taal gaat voor deze mensen te ver. Door het afdwingen van Engels als voertaal, plaats je deze mensen op afstand.

Automatische vertalingen worden steeds beter

Hoe mooi zou het zijn als collega's met elkaar kunnen communiceren terwijl ieder zijn eigen, vertrouwde taal gebruikt? Gelukkig is automatisch vertalen enorm verbeterd de afgelopen jaren. De tijd dat dit vooral kromme zinnen opleverde is wel voorbij. Het gebruik van automatisch vertalen is op veel plekken dan ook mainstream geworden. Zo kunnen medewerkers in hun eigen taal deelnemen aan discussies, ook op Plek.

Besluit je automatisch vertalen te gaan gebruiken dan zijn een paar uitgangspunten belangrijk.

1. Onderscheid verschillende content types.

Op een platform als Plek zijn verschillende content types in gebruik die meertalig kunnen zijn. De één leent zicht beter voor automatisch vertalen dan de ander:

  • Reacties op posts of chatberichten zijn zeer geschikt voor automatisch vertalen. Dit zijn korte, persoonlijke tekstjes die collega’s persoonlijke titel plaatsen.
  • Posts zelf zijn er in vele soorten en maten. Van persoonlijke berichten in sociale groepen tot formeler organisatie nieuws of mededelingen vanuit Interne Communicatie of bijvoorbeeld HR. Het ligt voor de hand dat bij die laatste categorie de afzender meer grip wil hebben op de kwaliteit van de vertaling en ervoor wil kunnen kiezen een vertaalbureau in te schakelen.
  • Pages bevatten vaak formele informatie, bijvoorbeeld over protocollen of personeelsbeleid. Deze informatie wordt minder vaak ververst dan nieuwsberichten en is belangrijk binnen de organisatie. Automatisch vertalen is hier in het algemeen geen optie. Hooguit wordt een start tekst door een vertaalapplicatie gehaald als startpunt van een geredigeerde vertaling.

2. Wees transparant

Mensen zijn gewend geraakt aan automatische vertalingen en begrijpen dat dit wel eens misgaat, zeker in korte tekstjes met weinig context. Zorg er wel voor dat altijd duidelijk is als gekeken wordt naar een automatische vertaling. Biedt ook de mogelijkheid om het onvertaalde origineel te bekijken.

3. Ga slim om met resources

Eigenlijk doen wij dat al voor je. Automatisch vertalen is niet gratis, dus gaan we slim om met vertalingen. Pas op het moment dat een vertaling naar een bepaalde taal gevraagd wordt, wordt de vertaling gemaakt. En daarna slaan we deze op, zodat de volgende keer niet opnieuw dezelfde vertaling gevraagd wordt. Zo beperken we jullie kosten voor de vertalingen.

4. Maak het persoonlijk

Bij Plek maken we standaard gebruik van de automatische vertalingen van Deeple. Voor vrijwel al onze klanten werkt dit heel goed. Voor sommige grotere klanten maken we hier een uitzondering op. Zij hebben vaak al een eigen vertaal-engine in gebruik, waar ze eigen voorkeuren in vastgesteld hebben. Plek kan hierop aan gesloten worden. Zo zouden wij bij Plek het woord ‘Plek’ in het Engels niet willen vertalen naar ‘Spot’.

Wil je meer weten over wat er mogelijk is qua meertaligheid en automatische vertalingen binnen Plek? Bekijk dan onze FAQ of als je direct wilt beginnen neem dan contact op met support of je contactpersoon!