Plek blog

Autonomie zorgt voor meer engagement!

In deze crisistijd vragen we veel van onze medewerkers. Mensen in vitale beroepen hebben het extra druk; de meeste anderen zitten thuis, met maar soms ook tijdelijk zonder werk. In alle gevallen gaat dat beter als je medewerkers meer autonomie geeft om hun werk in te richten en uit te voeren. Maar daar zijn we nog niet zo goed in.
 
Uit onderzoek van Effectory blijkt dat 52% van de medewerkers te weinig autonomie ervaren op hun werk. Ze hebben het gevoel dat ze te weinig vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken op het gebied van planning en de werkzaamheden die ze uitvoeren. Autonomie op de werkvloer komt echter van twee kanten, vandaar dat we in dit artikel wat dieper ingaan op hoe je jouw medewerkers meer vrijheid geeft.
 
Bereidheid is het codewoord
 
Voor autonomie heb je zowel bereidheid bij je medewerkers nodig om zelfstandig te willen werken, maar ook moet je organisatie bereid zijn om medewerkers deze vrijheid te geven. Om samen meer autonomie in je bedrijf te realiseren, moet je alle neuzen dezelfde kant op hebben. Het is goed om hier eerlijk over te zijn, aangezien iedereen graag zijn werk het beste wil doen. 

Vrijheid als aanjager voor betrokkenheid

Uit hetzelfde onderzoek van Effectory blijkt dat 54% van de mannen en 66% van de vrouwen weinig tot geen autonomie ervaart tijdens het werk. Meer dan de helft van de werknemers voelt dus geen vrijheid tijdens zijn of haar werkzaamheden, terwijl juist die vrijheid zorgt voor flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Vrijheid is belangrijk om medewerkers meer bij het bedrijf te betrekken, in bedrijven die autonomer te werk gaan is 79% van het personeel betrokken. Als gevolg van die betrokkenheid presteren ze beter en nemen ze hun verantwoordelijkheid vaker. 

Ook al is het soms een tijdrovend proces, door meer autonomie krijg je gelukkigere, meer betrokken werknemers en dit zorgt ook weer voor betere werkresultaten. Door medewerkers meer vrij te laten, kunnen ze hun talent meer laten zien. Zoals Steve Jobs zei: ‘het is raar dat we de beste mensen aannemen om ze vervolgens te vertellen wat ze moeten doen, slim personeel hoort ons eigenlijk te vertellen wat we moeten doen.’ 

P.S. Heb je onze gratis product tours al gezien?

Neem een product tour