Plek blog

Kan AI de betrokkenheid van medewerkers verhogen?

De vijf mogelijkheden van AI in Digital Engagement Software

Ben je het beu om altijd maar te moeten zoeken naar belangrijke informatie op je werk? Je bent zeker niet de enige. Veel bedrijven, vooral waar veel kenniswerkers zijn, hebben problemen met hun informatiemanagement. Dit zorgt voor frustratie bij het personeel en zet een rem op de productiviteit.

Gelukkig biedt kunstmatige intelligentie (AI) een effectieve oplossing voor deze problemen. Door AI te integreren in digitale engagement software kunnen organisaties de duidelijkheid en toegankelijkheid van informatie aanzienlijk verbeteren, wat zowel de betrokkenheid als de productiviteit van medewerkers verhoogt.

In deze blog verkennen we hoe AI jouw werkplek kan transformeren door informatiemanagement efficiënter te maken. We duiken in de mogelijkheden van Plek’s platform, versterkt met AI, en bespreken zowel de praktische voordelen als de ethische overwegingen. Want hoewel AI mooie kansen biedt, zit er ook een uitdaging op ethisch gebied, die we zeker willen adresseren als het gaat om de vernieuwing van jouw werkplek.

Vijf manieren waarop AI je digitale interacties verbeterd

Wij zien vijf belangrijke mogelijkheden voor de toepassing van AI in digital engagement software:

1. Gepersonaliseerde inhoud aanbieden
AI stelt digital engagement software in staat om gepersonaliseerde ervaringen te bieden aan individuele medewerkers. Door te leren van eerdere interacties en gedragingen, kan AI relevante inhoud en communicatie aanbieden die aansluiten bij de interesses en behoeften van elke medewerker. Dit verhoogt de betrokkenheid doordat medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen.

2. Proactieve inzichten genereren
Een van de krachtigste mogelijkheden van AI in digital engagement software is het vermogen om proactieve inzichten te genereren. Door grote hoeveelheden gegevens te analyseren, kan AI patronen en trends identificeren die anders verborgen zouden blijven. Hierdoor kunnen organisaties anticiperen op behoeften, trends voorspellen en tijdig actie ondernemen om de betrokkenheid te vergroten.

3. Real-time feedback en interactie
Met behulp van AI kunnen digital engagement platforms real-time feedback verzamelen en analyseren van medewerkers op verschillende aspecten van hun werkervaring. Deze feedback stelt organisaties in staat om snel te reageren op veranderende behoeften en zorgen, waardoor een cultuur van open communicatie en verbetering wordt bevorderd. Bovendien kunnen AI-gestuurde virtuele assistenten (AI-chatbot) medewerkers ondersteunen bij het stellen van vragen, het verkrijgen van informatie en het oplossen van problemen, wat de betrokkenheid en productiviteit verhoogt.

4. Predictieve analyse om trends en gedrag te voorspellen
Door gebruik te maken van predictieve analyse kunnen organisaties toekomstige trends voorspellen en proactieve maatregelen nemen om de betrokkenheid te vergroten. Door te kijken naar historische gegevens en gedragspatronen van medewerkers, kan AI voorspellingen doen over aspecten zoals personeelsverloop, tevredenheid en prestaties, waardoor organisaties tijdig kunnen ingrijpen en preventieve maatregelen kunnen nemen. 

Voorbeeld: Een HR-afdeling gebruikt predictieve analyse om het personeelsverloop te voorspellen. Door historische gegevens over werknemersbetrokkenheid, prestatiebeoordelingen en verzuim te analyseren, identificeert de AI welke teams een hoog risico lopen op verloop. Op basis van deze informatie ontwikkelt het bedrijf gerichte programma's voor werknemersontwikkeling en welzijnsinitiatieven. Deze proactieve benadering helpt je als bedrijf om tijdig in te grijpen, wat leidt tot een verhoging van de tevredenheid en het behoud van werknemers.

5. Continue Verbetering
Een van de meest waardevolle aspecten van AI in digital engagement software is de mogelijkheid tot continue verbetering. Door voortdurend te leren van nieuwe gegevens en feedback, kan AI-algoritmen verfijnen en optimaliseren om steeds beter aan te sluiten bij de behoeften en voorkeuren van medewerkers. Dit zorgt voor een dynamische en evoluerende digital engagement ervaring die zich aanpast aan veranderende omstandigheden en vereisten.

Toepassingen van Artificial Intelligence binnen Plek

Plek is een geavanceerd digital engagement platform, en integreert Artificial Intelligence (AI) om verschillende aspecten van de gebruikerservaring te verbeteren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. 

We hebben bij Plek vijf belangrijke functies die we met behulp van AI willen verbeteren. Daarbij hebben we ervoor gekozen om dit op een veilige en betrouwbare manier te doen. Zo begrenzen we de AI-tool qua data: alle vragen en antwoorden en data verlaat het eigen beveiligde platform niet. Het is wel mogelijk om informatie van de buitenwereld te gebruiken bij het formuleren van de antwoorden, maar de eigen data blijft binnen het eigen domein. Zo voorkomen we datalekken en kunnen we garanderen dat alle gesprekken 

1. Geautomatiseerde feedbackverwerking en rapportage (al beschikbaar)
Met behulp van AI analyseren we de gegeven antwoorden van alle medewerkers die een zogenoemd Slim Gesprek hebben gevoerd. Vervolgens vatten we de resultaten samen in een beperkt aantal persona’s op basis van de trends en patronen in de feedback van de medewerkers. Op basis hiervan genereren we overzichten en analyses die organisaties helpen om gericht verbeterplannen te kunnen starten.

persona2

persona 1

 

 

 

 

 

 

2. Slimme vraag- en antwoordfunctionaliteit (beschikbaar in beta)
Plek gebruikt slimme AI-zoekfuncties om gebruikers snel de informatie te laten vinden die ze nodig hebben op het platform. Door natuurlijke taalverwerking technieken toe te passen, begrijpt de zoekfunctie de intentie achter de zoekopdracht en biedt het nauwkeurige en relevante resultaten aan, zelfs bij complexe vragen of zoekopdrachten. image (13)

De vragen kunnen in iedere taal worden gesteld, ongeacht de taal waarin de content is gesteld, waarbij ook de antwoorden worden gegeven in de gestelde taal. Onze AI-oplossing vat niet alleen het antwoord samen, maar voorziet het antwoord ook van een link naar de bronnen waarin de antwoorden zijn gevonden.
De AI-bot gedraagt zich als een echte collega. Je kunt 1 op 1 gesprekken met hem voeren, maar je kunt deze virtuele medewerker ook toevoegen aan een groep. Zo zijn je vragen en antwoorden direct bij iedereen beschikbaar. 


Vind je het leuk om mee te doen aan de beta test, waarbij jouw feedback ons helpt om ons product verder te ontwikkelen? Neem dan contact met ons op >>

Neem contact op


  1. Persoonlijke aanbevelingen (ontwikkeling)

Met onze AI-tool kunnen we gepersonaliseerde content en aanbevelingen bieden aan individuele gebruikers. Door te leren van het gedrag, de voorkeuren en de interesses van medewerkers, kunnen we relevante informatie, nieuwsberichten, evenementen en discussies aanbevelen die aansluiten bij hun behoeften en interesses.

  1. Geautomatiseerde content moderatie (ontwikkeling)

AI-gestuurde content moderatie in Plek helpt bij het handhaven van community-richtlijnen en het waarborgen van een veilige en respectvolle omgeving voor alle gebruikers. We maken gebruik van machine learning-algoritmen om ongepaste inhoud te detecteren, zoals spam, haatdragende taal en ongepaste afbeeldingen, en we nemen  indien nodig passende maatregelen.

  1. Voorspellende analyses (ontwikkeling)

Door gebruik te maken van voorspellende analyse kan Plek trends en patronen identificeren binnen de gebruikersinteracties en betrokkenheid. AI-algoritmen analyseren gegevens zoals de deelname aan discussies, reacties op berichten en betrokkenheid bij evenementen om inzicht te krijgen in de tevredenheid en het welzijn van medewerkers. Deze inzichten stellen organisaties in staat om pro-actief te reageren op veranderende behoeften en trends.

Uitdagingen in ethiek bij AI-gestuurde digital engagement software

Hoewel de integratie van Artificial Intelligence (AI) in digital engagement software veelbelovende mogelijkheden biedt, brengt het ook uitdagingen en ethische vraagstukken met zich mee die zorgvuldige aandacht vereisen.

1. Privacy en gegevensbeveiliging
Een van de belangrijkste zorgen rondom AI in digital engagement software is de privacy van medewerkers en de beveiliging van hun gegevens. Het verzamelen en analyseren van persoonlijke informatie kan leiden tot inbreuken op de privacy en potentiële risico's voor de veiligheid van gevoelige gegevens. Organisaties moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, en ervoor zorgen dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

2. Bias en discriminatie
AI-algoritmen zijn vatbaar voor bias en discriminatie, wat kan leiden tot onrechtvaardige behandeling van medewerkers. Als de training data van een AI-model niet representatief is voor de diverse populatie van medewerkers, kan dit leiden tot vooringenomen beslissingen en ongelijke kansen. Het is van cruciaal belang om AI-systemen te controleren op bias en discriminatie en maatregelen te nemen om deze effecten te minimaliseren.

3. Menselijke controle en verantwoordelijkheid
Hoewel AI-systemen in staat zijn om autonoom beslissingen te nemen, blijft menselijke controle en verantwoordelijkheid essentieel. Het is belangrijk dat organisaties de grenzen van AI begrijpen en ervoor zorgen dat menselijke beoordeling en interventie mogelijk blijven, vooral bij beslissingen die aanzienlijke impact hebben op medewerkers. Menselijke waarden en ethiek moeten altijd voorop staan bij het ontwerp en de implementatie van AI-gestuurde digital engagement software.

4. Vertrouwen en transparantie
Om het vertrouwen van medewerkers te winnen, is transparantie over het gebruik van AI van cruciaal belang. Medewerkers moeten begrijpen hoe AI wordt toegepast in digital engagement software, welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt om beslissingen te ondersteunen. Door open en eerlijke communicatie te bevorderen, kunnen organisaties het vertrouwen van medewerkers behouden en de acceptatie van AI-gestuurde systemen vergroten.

5. Continu leren en verbeteren
De discussie over ethiek en AI in digitale engagement software is voortdurend in ontwikkeling, en vraagt om constante reflectie en aanpassingen. Organisaties moeten openstaan om te leren van ervaringen, de feedback van medewerkers serieus nemen en hun methodes steeds bijstellen om aan de veranderende normen en verwachtingen te voldoen. Het bevorderen van een cultuur waarin ethisch bewustzijn en verantwoordelijkheid centraal staan, helpt organisaties om het volle potentieel van AI te benutten en tegelijkertijd de rechten en de waardigheid van medewerkers te beschermen.

Kortom, de ethische uitdagingen rondom AI in digitale engagement tools zijn complex, maar cruciaal voor het ontwikkelen van een meer verbonden en betrokken werkomgeving. Door deze vraagstukken serieus te nemen en proactief aan te pakken, kunnen organisaties de voordelen van AI optimaal benutten en tegelijkertijd zorgen voor de rechten en belangen van hun werknemers.

Tot slot

Door AI te integreren in verschillende aspecten van het platform, stellen we bij Plek onze klanten in staat een meer gepersonaliseerde, geavanceerde en betrokken werkomgeving te creëren. De toepassing van AI binnen Plek draagt bij aan een verbeterde communicatie, samenwerking en betrokkenheid van medewerkers, waardoor organisaties hun doelen kunnen bereiken en succesvol kunnen blijven in een steeds veranderende omgeving.

Meer weten over hoe we bij Plek AI inzetten om de medewerkerbetrokkenheid te vergroten?

Plan een afspraak